Tweemaal één embryo bij IVF is goedkoper dan eenmaal twee

IVF is veiliger voor moeder en kind, en jaarlijks 6,5 miljoen euro goedkoper, wanneer per IVF-cyclus één embryo in plaats van de tot nu toe meestal gebruikelijke twee embryo's in de baarmoeder van de moeder worden geplaatst. De kans op een baby is na twee IVF-pogingen met één embryo, vergelijkbaar met de kans na één IVF-behandeling met twéé embryo's. Maar als er een zwangerschap ontstaat na plaatsing van twee embryo's is dat in 37% van de gevallen een tweelingzwangerschap. De kans op vroeggeboorte en achterblijvende groei is dan groot, waardoor het tweemaal terug plaatsen van één embryo veiliger en goedkoper is.

Een op de zeven Nederlandse paren die een kind willen, zijn na één tot twee jaar nog niet zwanger. Via de huisarts belanden deze paren bij een gynaecoloog. De laatste mogelijkheid bij de behandeling is meestal IVF, waarbij in vitro, dus in het laboratoriumglas, een eicel wordt bevrucht om daarna in de baarmoeder te worden geplaatst.

Om de kans op de zo gewenste zwangerschap te vergroten, plaatsen de meeste IVF-klinieken twee of zelfs meer embryo's terug. In het buitenland vaak nog meer dan in Nederland. In Nederland worden bij IVF meestal twee embryo's teruggeplaatst. Wensouders moeten de eerste IVF-behandeling (kosten: minimaal 3000 euro) uit eigen zak betalen. De eventuele tweede en derde behandeling wordt vergoed.

Gynaecoloog in opleiding Marieke Rijnsaardt-Lukassen, promoveert 1 juni aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij vindt dat de 6,5 miljoen besparing mooi kan worden gebruikt om de eerste IVF-behandeling ook weer te vergoeden. Want daardoor ontstaat druk om meer embryo's terug te plaatsen.

Rijnsaardt deed een kosten-batenanalyse bij IVF voor het tweemaal terugplaatsen van één embryo versus het eenmaal terugplaatsen van twéé embryo's. Tussen 2001 en 2003, werden 54 vrouwen door het lot aangewezen om tweemaal één embryo teruggeplaatst te krijgen, terwijl 53 anderen één behandeling met twee embryo's kregen. Na het terugplaatsen van tweemaal één embryo, was de kans op een baby 41%, niet significant anders van de kans op een baby nadat éénmaal twee embryo's waren terug geplaatst (36%). Van de vrouwen die zwanger werden na het terugplaatsen van twee embryo's, kreeg 37% een tweeling. Na het terugplaatsen van één embryo, werden geen tweelingen geboren. De kosten voor de verschillende behandelprotocollen, waren hetzelfde: ruim 13.000 euro. In de éénmaal twee embryogroep, woog 40% van de kinderen minder dan 2500 gram bij de geboorte. In de tweemaal één embryo groep, was dit maar bij 5% van de baby's het geval. Omdat er na een tweelingzwangerschap vaker ernstig gehandicapte kinderen geboren worden, viel een berekening van de levenslange medische kosten na het terugplaatsen van twee embryo's, 7000 euro hoger uit. In totaal is dat jaarlijks 6,5 miljoen euro.

    • Nienke van Trommel