Tijdschrift Archis internationaal

Het architectuurblad Archis gaat op in een nieuw, internationaal tijdschrift, `Volume'. Onlangs verscheen het eerste nummer.

Archis is gered. Vorig jaar, toen de Raad voor Cultuur adviseerde Archis niet langer te subsidiëren, leek het gedaan met het oudste architectuurtijdschrift van Nederland waarvan de wortels tot 1929 reiken. Maar net als in 2001, toen het einde van Archis leek te naderen doordat de toenmalige uitgever, Elsevier, van het blad af wilde wegens een te laag rendement, heeft hoofdredacteur Ole Bouman het tijdschrift weten te redden. Dit keer door Archis op te laten gaan in Volume, een internationaal tijdschrift dat het resultaat is van de samenwerking tussen `Archis + AMO + C-lab'. C-lab is het `laboratorium' voor onderzoek naar architectuur van de Columbia University in New York, AMO is de `denktank' van Rem Koolhaas' bureau Office for Metropolitan Architecture (OMA).

Onlangs verscheen het eerste, geheel Engelstalige nummer van Volume, bestaande uit twee delen. Het eerste bevat manifestachtige verklaringen van Ole Bouman, Rem Koolhaas en een keur aan internationale auteurs over de slogan: `Architecture must go beyond itself'. Het tweede deel bestaat uit de collages die Koolhaas' AMO maakte over de geschiedenis van Europa en de Europese Unie.

Maar hoe internationaal Volume ook is, het steunt gedeeltelijk nog wel op Nederlands geld. ,,Archis heeft voor een jaar subsidie gekregen van de Mondriaan Stichting en het Stimuleringsfonds voor de Architectuur'', legt Ole Bouman uit. ,,Daarnaast krijgen we geld uit 3.000 abonnementen en uit de losse verkoop van 2.000. Dat moet het komende jaar wel meer worden, want de subsidie is niet structureel.''

`Volume' is volgens het colofon een onafhankelijk tweemaandelijks tijdschrift. Maar in je eigen bijdrage aan het eerste nummer houd je een pleidooi voor `embedded journalism'. De nadrukkelijke aanwezigheid van Rem Koolhaas in het eerste nummer van `Volume' versterkt de indruk dat dit zijn spreekbuis is.

,,Met `embedded' bedoel ik niet dat ik me zou hebben genesteld in Koolhaas' bureau. Ik bedoel ermee dat architectuur voor Volume en Archis meer is dan alleen gebouwen. Architectuur is een verschijnsel dat maatschappelijk is `ingebed', dat sterke banden heeft met bijvoorbeeld economie en deel uitmaakt van een brede cultuur. Volume gaat op zoek naar nieuwe toepassingen van architectuur. Nu mag een architect pas opdraven als er een ruimtelijk probleem is, maar architecten zouden met hun manier van denken ook op andere terreinen nuttige bijdragen kunnen leveren. Archis werkt samen met C-lab en het bureau van Koolhaas, omdat die ook de grenzen van de architectuur verleggen. De collages die AMO maakte over de geschiedenis van Europa zijn er een goed voorbeeld van. Maar de samenwerking wil niet zeggen dat Archis afhankelijk is.''

Waarin verschilt de nieuwe `Archis' of `Volume' van de oude?

,,De Raad van Cultuur adviseerde onze subsidie te stoppen omdat Archis te weinige vakinhoudelijke informatie bood. Maar ik vind dat je met subsidies geen vakblad moet maken. Daar moet de bouwwereld zelf maar doen en dat gebeurt ook al. Met subsidies moet je iets maken dat er anders niet zou zijn. In ons geval wil dat zeggen: een breed cultureel tijdschrift dat aandacht besteedt aan experimenten in de architectuur. De nieuwe Archis doet dat nog meer dan het oude. De nieuwe Archis getuigt van een ongebreideld geloof in de architectuur. Je hoort nu veel verhalen over de marginalisering van de architectuur en de reducering van de architect tot decorateur. Daar doet de nieuwe Archis nog minder aan mee dan de oude. Wij richten ons op de nieuwe mogelijkheden van de architectuur. We zijn heel optimistisch, ja, bijna utopisch zelfs.''

Volume No. 1. A project by Archis + AMO + C-lab. Prijs 13,75 euro

    • Bernard Hulsman