`Te veel macht naar grote landen'

Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn de campagnes van voor- en tegenstanders van de Europese Grondwet op hun hoogtepunt. Tegenstanders in beide landen zijn bang dat hun land haar soevereiniteit op zal geven of vinden de Grondwet te liberaal. Maar er worden ook verschillende argumenten gebruikt.

Nee

Nederland wordt een machteloze provincie in een Europese superstaat. Op steeds meer terreinen dragen we bevoegdheden over aan Europa. Zelfs het buitenlands beleid komt onder coördinatie van een Europese minister.

De Grondwet maakt Europa niet democratisch genoeg. Nationale parlementen kunnen straks wel zeggen dat ze Europese regels niet willen, maar ze kunnen die niet tegenhouden. En dat terwijl deze `gele kaart' een compensatie is voor het verlies van vetorecht op tal van terreinen.

De grote landen in de Europese Unie worden nog machtiger. Eerder trokken Frankrijk en Duitsland zich al niets aan van de afspraken over het begrotingstekort.

De Europese Grondwet is uniek omdat zij een dwingende economische politiek oplegt: de neoliberale vrije-marktpolitiek. Daarmee lijkt de Grondwet vooral op het VVD-programma.

Ja

De Grondwet verbetert de Europese besluitvorming. De Grondwet is een duidelijke vooruitgang ten opzichte van de huidige verdragen.

Waar meer Europese samenwerking komt, is dat nodig en in ons belang. Zoals bij de bestrijding van internationale criminaliteit, terrorisme en migratie.

Europese integratie is onontkoombaar. De toekomst van Nederland ligt in Europa, zowel politiek als economisch. Het afstemmen van de Grondwet betekent alleen maar vertraging. Desintegratie brengt de vrede en welvaart in gevaar.

Voor het eerst legt Europa gemeenschappelijke waarden als democratie, gelijkheid van man en vrouw, de rechtstaat, het recht op onderwijs vast.