Spijt

Sinds 1991 spaar ik in een beleggingsverzekering. Mijn maandelijkse inleg is 240 euro. De looptijd is twintig jaar, dus in 2012 wordt het geld uitgekeerd. Inmiddels heb ik al meer dan 32.000 euro ingelegd. Op 31 december 2003 was de waarde van mijn beleggingen 22.316 euro. Op 31 december 2004 was de waarde 26.239 euro. De prognose voor het verwachte eindkapitaal was eind 2003 93.657 euro. Diezelfde prognose was een jaar later gedaald naar 84.928 euro. Dat verbaast mij, omdat de AEX in 2004 enige procenten is gestegen. Sinds de start in 1991 met geweldig mooie rendementen als verwacht eindkapitaal zijn ze het prognosekapitaal systematisch aan het afbouwen. Waarschijnlijk om in 2012 dichtbij 0 euro uit te komen. Ik heb hier spijt van.

(C.v.D.)

Ik heb nooit begrepen waarom mensen voor een beleggingsverzekering kiezen. Een verzekering sluit je af omdat je zekerheid wilt, maar beleggen betekent per definitie onzekerheid. Bij prognoses gaat het niet of nauwelijks om de resultaten van het jaar ervoor, maar om de toekomstverwachtingen. Die hebben weliswaar met elkaar te maken, maar er spelen veel meer factoren mee.

Prognoses zijn elk jaar anders. Omdat het om voorspellingen op de lange termijn gaat, heeft ieder procentje verschil in de prognose een enorme impact op het eindresultaat. Het tij kan dus nog keren, maar ik vrees dat de voorspellingen over het eindkapitaal die in 1991 werden gedaan, bij lange na niet gehaald zullen worden.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties.

    • Wilma van Hoeflaken