SP domineert in nee-campagne

De SP domineert in de nee-campagne voor het Nederlandse referendum over de Europese Grondwet. Overal hangen posters van de SP, de partij is dagelijks aanwezig met opvallende reclamespotjes, en de SP'ers dragen hun boodschap uit zonder onderlinge verdeeldheid.

Hoe organiseert een relatief kleine partij in de Tweede Kamer (acht zetels) zo'n campagne? Met een uiterst professionele organisatie, zo blijkt uit een een serie bezoeken die deze krant de afgelopen weken bracht aan SP'ers in het land.

Als de meerderheid van de kiezers straks `nee' zegt tegen de Europese Grondwet, kan de SP het succes claimen van een campagne die eerder is begonnen en breder is opgezet dan die van alle andere partijen. Al weken geleden trokken de SP-leden langs scholen om voorlichting te geven over de Grondwet. De SP streefde zo twee doelen na, legt landelijk secretaris Paulus Jansen uit: via de kinderen kon de SP-boodschap tegen de Grondwet bij de kiezers ,,zo dicht mogelijk bij huis'' gebracht worden. En de kinderen leren zo de SP alvast kennen, voor later.

Al weken geleden had de SP haar posters tegen de Grondwet gedrukt en met een trefzekerheid die in het ja-kamp volgens de critici zo ontbreekt. `Weet waar je ja tegen zegt', staat er bij de SP boven een uitgestrekt Europa. Nederland is daarop `van de kaart geveegd' een verwijzing naar de vrees bij kiezers als klein land te worden weggedrukt in Europa.

Onderaan de posters staat: `SP. Minder politiek.' Ook daarover is nagedacht: de SP rekende erop dat in de aanloop naar het referendum een antipolitieke stemming zou ontstaan waarbij de partij zou kunnen aanknopen. SP-leider Marijnissen toert al maanden door het land om bij mensen in de zorg, onderwijs, daklozen en elders aan te sporen niet op de politiek te wachten bij het oplossen van hun problemen.

De SP heeft duizenden vrijwilligers in afdelingen gemobiliseerd om campagne te voeren. Dat kan onder meer omdat actieve leden – ongeveer een derde van de ruim 44.000 leden in totaal – bij de SP verplicht zijn acties te voeren. Nu de partij de afgelopen jaren sterk is gegroeid, leidt dat ook tot meer conflicten in de partij.

miljoenenbedrijf: pagina 37

    • Inger Kuin
    • René Moerland