Samenwerking

Ja, omdat ik voor een sterke Europese samenwerking ben. Een krachtig en herkenbaar Europa helpt om de Europese waarden en cultuur internationaal een rol te laten spelen.

Dit verdrag biedt een betere grondslag dan het Verdrag van Nice om de Europese samenwerking een solide democratische basis te geven. Wanneer je het verdrag nog op punten wilt verbeteren, en ik heb de afgelopen tijd veel onderwerpen gehoord die we nog beter zouden willen regelen, heb je een betere kans om dat te bewerkstelligen als je een stevige positie binnen Europa hebt. Nederland heeft altijd meer invloed binnen Europa gehad dan wellicht te verwachten was op grond van omvang of inwonertal. Die invloed zou je in de toekomst moeten kunnen benutten om een aantal zaken te regelen die wij belangrijk vinden. Met een nee-stem wordt het anderen gemakkelijk gemaakt om Nederland in die discussie buitenspel te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat je een betere Europese samenwerking kunt realiseren van binnenuit dan van buitenaf. Dat is de inhoudelijke reden om voor te stemmen, maar er is ook een procedurele reden.

Wij hebben in Nederland bij de laatste verkiezing een kabinet gekozen dat namens ons heeft onderhandeld voor dit verdrag. Als we vinden dat ze dat niet goed genoeg gedaan hebben, moeten we het kabinet naar huis sturen en niet het onderhandelingsresultaat afwijzen. De heftige discussie over allerlei aspecten van Europa die door dit referendum is ontketend is fantastisch, maar had gevoerd moeten worden vóór de onderhandelingen, niet erna. Dan hadden we dit kabinet met een duidelijke opdracht op pad gestuurd. De aandacht voor Europa is springlevend en het is doodzonde dat die niet eerder is aangesproken. Dat Balkenende en de zijnen dat niet voor elkaar hebben gekregen moet hun worden aangerekend, niet het verdrag dat ongetwijfeld met voortschrijdend inzicht nog verder zal worden aangepast.

Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers is voorzitter van de Raad van Bestuur AMC-UvA.