Pretoria wordt `we zijn hetzelfde' (Gerectificeerd)

Mensen die graag quizzen spelen, moeten binnenkort op hun hoede zijn als hun wordt gevraagd naar de administratieve hoofdstad van Zuid-Afrika. Het juiste antwoord is weldra hoogstwaarschijnlijk niet langer Pretoria, maar Tschwane. Het ziet ernaar uit dat de stad een nieuwe naam krijgt.

Zwarte Zuid-Afrikanen hebben gisteren enthousiast gereageerd op de instemming met de naamsverandering die de Raad voor Geografische Namen in Bloemfontein heeft gegeven. Die Raad doet formele aanbevelingen inzake naamsveranderingen. De gemeenteraad van Pretoria keurde de naamsverandering in maart al goed. Nu moet alleen de minister van Cultuur, Pallo Jordan, nog akkoord gaan, maar Zuid-Afrikaanse media beschouwen dat als een formaliteit. Tschwane is een Afrikaanse naam die verwijst naar de stamoudste die lang voor de blanke overheersing regeerde in het gebied. De naam betekent `we zijn hetzelfde'.

De stad heette sinds 1855 naar de oprichter, de blanke leider Andries Pretorius. Veel zwarte Zuid-Afrikanen associëren de naam met de raciale onderdrukking tijdens het apartheidsregime. De blanken vinden dat Pretorius het symbool was van de `anti-koloniale' oorlog, niet van het apartheidsregime.

Honderden blanke Zuid-Afrikanen zijn boos over de naamsverandering van Pretoria. Vorig weekend hielden ze al demonstraties. Op spandoeken was te lezen: ,,Tschwane is nie my pa nie'' (Tschwane is mijn vader niet). Zij zijn van mening dat de naamsverandering hun culturele tradities ondermijnt. Ook vinden de blanke Zuid-Afrikanen dat het geld dat nodig is voor nieuwe kaarten en verkeersborden beter kan worden besteed aan armoedebestrijding.

Tegenover de Britse BBC zei een blanke Zuid-Afrikaan echter: ,,Ze proberen een zwarte stad te maken en dat mag niet.''

Rectificatie

In het artikel Pretoria wordt `we zijn hetzelfde' (28 mei, pagina 5) is de nieuwe naam van de Zuid-Afrikaanse stad gespeld als Tschwane . Dat moet zijn Tshwane.