`Natie Frankrijk gaat verdwijnen'

Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn de campagnes van voor- en tegenstanders van de Europese Grondwet op hun hoogtepunt. Tegenstanders in beide landen zijn bang dat hun land haar soevereiniteit op zal geven of vinden de Grondwet te liberaal. Maar er worden ook verschillende argumenten gebruikt.

Nee

De Grondwet schrijft een `ultraliberale' vrije marktpolitiek voor. Bedrijfsverplaatsingen naar lagelonenlanden (van de EU) en verlies aan banen zijn het gevolg. De openbare diensten gaan verloren.

Gebrek aan democratie. Het Europese Parlement kan alleen maar ja of nee zeggen tegen voorstellen van de Commissie. De bureaucratie in Brussel beslist.

De natie Frankrijk verdwijnt. Er komt een Europese president en een Europese minister van Buitenlandse Zaken. Buitenlandse politiek is verbonden aan de NAVO.

Harmonisering van sociale wetgeving is niet opgenomen. Daarom gaat die in de tien nieuwe lidstaten de standaard worden, met nadelige gevolgen voor Franse werknemers.

Fiscale harmonisering is niet opgenomen. Daarom verplaatsen bedrijven hun activiteit naar landen die geen of nauwelijks belasting op bedrijfswinsten heffen.

De solidariteit, het cement van de West-Europese verzorgingsstaten, wordt losgelaten ten gunste van de vrije markt en de wetten van het `wilde' kapitalisme. Europa gaat Amerika achterna.

Is de Grondwet eenmaal aangenomen, dan treedt Turkije toe.

Ja

De Grondwet beperkt juist het liberalisme in het huidige samenwerkingsverdrag, van Nice, uit 2000. De Grondwet erkent, voor het eerst, het bestaansrecht van openbare diensten die beschermd mogen worden. Bewijs: 118 van de 120 vakbonden in Europa zijn er vóór.

Nationaal beleid blijft mogelijk. Voorbeeld: de oorlog in Irak, waar Frankrijk buiten is gebleven ondanks de NAVO. Iedere lidstaat blijft soeverein. Maar Europa wordt wel een politieke en militaire macht die eigenstandig kan optreden, bijvoorbeeld tegen een oorlog zoals in voormalig Joegoslavië heeft gewoed. Hetzelfde geldt voor de strijd tegen het terrorisme.

De nationale sociale wetgeving blijft van kracht, ook voor de spreekwoordelijke `Poolse loodgieter', die zijn Franse beroepsgenoten in Frankrijk het brood uit de mond zou komen stoten. Niet de standaard in `oude' landen gaat omlaag, maar die in de `nieuwe' landen omhoog.

De nieuwe Grondwet gaat uit van solidariteit en biedt juist bescherming tegen het kapitalisme naar Amerikaans model.

Frankrijk kan niet zonder Europa, dus moet het concessies doen. Bij de opstelling van de Grondwet zijn niettemin alle Franse eisen ingewilligd.