Meer ja-stemmers, nee overheerst

Het aantal voorstanders van de Europese grondwet stijgt, maar de voorstemmers blijven nog steeds achter bij het aantal tegenstemmers. Dat blijkt uit de Europese Barometer van Interview-NSS en Nova. Uit peilingen van TNS Nipo in opdracht van RTL Nieuws blijkt dezelfde trend. Meer ja-stemmers, nog steeds heel veel nee-stemmers en minder twijfelaars.

Uit het onderzoek van Interview-NSS blijkt dat van alle ondervraagden 14 procent voor de Europese grondwet zal stemmen en 17 procent tegen. Dat is een behoorlijke verschuiving ten opzichte van vorige week, toen 10 procent voor en 18 procent tegen was. Van de ondervraagden denkt 58 procent niet te gaan stemmen, dat is 2 procentpunt minder dan vorige week.

Van de mensen die volgens TNS Nipo zeggen zeker te zullen gaan stemmen, is 52 procent tegen en 36 procent voor de Europese grondwet. Vorige week was deze verhouding nog 54 procent tegen en 27 procent voor.

De stijging van het aantal voorstemmers in het onderzoek van TNS Nipo komt vooral door een omslag bij de hoger opgeleiden. Een meerderheid zegt nu voor te stemmen. Bij de vorige peiling hadden onder de hoogopgeleiden de tegenstemmers nog de overhand. Lager opgeleiden volharden in een `nee'.

De kennis over de Europese grondwet stijgt, blijkt uit de peiling van Interview-NSS. Van de bevolking zegt 35 procent goed tot redelijk op de hoogte te zijn, 34 procent is matig ingelicht en 31 procent is niet of slecht op de hoogte. Met uitzondering van de PvdA-stemmers volgen de Nederlanders de stem van hun politieke partij.