In de boot geplakt

Het gebeurt niet vaak dat een volkomen onbekende middeleeuwse kroniek opduikt, maar vorige week werd er een gepubliceerd door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Het is de Middelnederlandse Kattendijke-kroniek, geschreven in Haarlem rond 1490 en een typisch middeleeuwse kroniek, die begint met het verhaal van Troje en andere faits divers uit de wereldgeschiedenis en eindigt met de recente geschiedenis uit directe omgeving. De kroniek is genoemd naar de adellijke familie Huyssen van Kattendijke, die het manuscript in 1614 aankocht en nog altijd bezit. De kroniek werd in 1991 ontdekt door de historica dr. A. Frank-van Westrienen in de boekenkast van baron mr. H. Huyssen van Kattendijke.

Vooral door de illustraties is het een vreemd manuscript, met ingeplakte en verknipte plaatjes maar óók prachtige schilderwerkjes. De conclusie van Esther Boeles in het tijdschrift Fibula (2/2000) luidde dan ook: `Van een manuscript dat als voorbeeld voor de zetter moest dienen, ontpopte het zich tot een mooi versierd handschrift in de beste middeleeuwse traditie'. Hiernaast afgebeeld is zo'n samengesteld plaatje, van een landing in Engeland. Het is een verknipte houtsnede van de bijbelse scene van Jezus' preek op het water. Jezus is weggesneden en zijn publiek is in de boot geplakt.