Huisarten tegen zorgverzekeraars 5

De maatschappelijke verantwoording voor de zorg wordt voor een groot deel gelegd bij de verzekeraars.

De [duur opgeleide] huisarts wordt bevorderd tot een briefjes invullende bureaucraat, die bovendien als medicus een deel van zijn tijd ook nog moet gebruiken voor contract- en andere onderhandelingen met de verzekeraar. Er blijft dan minder tijd over om aan zijn patiënten te besteden en de vraag rijst of de interesse om arts te worden niet zal teruglopen.

Wat de meeste zorg baart is de aantasting van de privacy van de patiënt; alleen al het idee dat jouw medische gegevens in handen komen van de verzekeraar! Hoe krijgt een verzekeringsmaatschappij het voor elkaar om bij zo'n groot klanten- en personeelsbestand te voorkomen dat deze gegevens in verkeerde handen komen?