Huisarten tegen zorgverzekeraars 4

Staken waarbij derden die geen partij zijn bij het conflict de inzet zijn, vind ik verwerpelijk.

Dat neemt niet weg dat de huisartsen een punt hebben. Twintig jaar lang is het de overheid niet gelukt grip op de kosten van de gezondheidszorg te krijgen. Wel zette de overheid een proces van deregulering in gang. Daarmee legde zij de verantwoording neer bij anderen. Nu mogen de zorgverzekeraars het oplossen.

In de grondwet staat dat de overheid maatregelen moet nemen voor een toegankelijke gezondheidszorg van goede kwaliteit. Marktwerking is een maatregel die een (gelijkwaardige) toegang tot en (gelijkwaardige) kwaliteit van gezondheidszorg zal belemmeren.

    • Mr. J. Rijlaarsdam