Het Amerongsche Bosch

Joyce Roodnat wandelt door Nederland en de rest van de wereld. Deze week over de Utrechtse Heuvelrug

De legendarische Anita wijst op het bord met `Stiltegebied.' Ze fluistert: ,,Hier hoor je dus alleen het geluid van de natuur...'' Blijkbaar is doorgedrongen hoeveel zij, opgeleid door een vogelaar aan wie ze als jongmeisje kennis had, van vogels houdt want die beginnen direct te piepen en te tuten.

,,...En van de helikopter,'' vervolgt ze adequaat. Alle vogels houden meteen hun snavel.

Crash! Nu holt haar hond dwars door het kreupelhout achter een kleuterkonijn aan (vrees niet, het creatuurtje ontsnapt met gemak). Puur natuurlijk, dus toch een soort stilte. Bovendien hebben we in ene moeite door een konijn gezien. Alles onder controle.

Op aanwijzingen van het `Comité Heuvelrugwandeltocht' doen we een versie van de rondwandeling door het Amerongsche Bosch die zaterdag 4 juni gelopen kan worden door iedereen die maar mee wil. Zo'n stiltegebied zal dan tijdelijk niet zo stil zijn, maar er wordt gewandeld voor een goed doel, dus dat moet dan maar even.

Vandaag is het Bosch trouwens ook niet volslagen stil. Wandelaars profiteren van ideaal wandelweer en van zompende grond onder hun zolen; crossfietsers van ideaal crossfietsweer en van modder op hun kuiten.

De zon werpt tussen de takken door een vangnet van vlekjes over de grond. Achter kruinen van de bomen schemert ontspannen blauw de hemel, met hier en daar katoenpluksels wolk. Het parfum van natte bosbodem en dennenhout wordt per zacht waaien verspreid. Dat allemaal maakt een meeslepend boslandschap meeslepender. Tussen honderden paadjes zit het dicht met stramme beuken en hoge naaldbomen en de bermen staan vol verse varens in de fijnste tinten jong-groen en dito brandnetels (onderschat nooit hun spitse beauté). Lage dennenstruiken heffen zachtgroene vingers, hoge sparrentakken zijn donsgroen gepunt.

De legendarische Anita verkeert intussen in gewetensnood, want ineens laat Staats Bos Beheer per ophangbiljet weten dat in verband met de geboorte van reekalfjes alle honden aangelijnd moeten blijven. Haar hond loopt al een hele tijd los. Hij bleef steeds in de buurt want hij is een bangebroek, maar toch...

,,Die reekalfjes zitten toch niet zo dicht bij de paden?''

Ik denk van niet. Reekalfjes-moeders zijn niet achterlijk, die zoeken het verderop.

De wegjes glooien zo'n beetje, informatieborden hebben het over toppen en hoogste punten. Maar hoog voelt het pas werkelijk als er, páng!, sprake is van plotseling zicht de diepte in: ingesloten ovaaltjes winterbruine hei, ijl geaccentueerd met een zonnewit paadje of met bloeiende brem.

16,5 km. Deel van de sponsorwandeltocht die zaterdag 4 juni a.s. wordt georganiseerd door de Rotary Club Veenendaal. Er is voorzien in vier routes voor afstanden tussen de 5 en 40 km. Inschrijving (07u-13u, kosten 4,50 euro) en start: Christelijk Lyceum Veenendaal, Kerkewijk 149, Veenendaal. Inl.: www.heuvelrugwandeltocht.nl

    • Joyce Roodnat