Geen toetsing kernwapenverdrag

De toetsingsconferentie van het verdrag tegen verspreiding van kernwapens (NPV) is mislukt. De 188 deelnemende staten zijn er in New York niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een slotverklaring.

5