Evolutie

De evolutie van de mens heeft een heel ander aanzien gekregen, nu minister van onderwijs Maria van der Hoeven (CDA) een debat wil organiseren over de mogelijkheid dat wij het resultaat zijn van `intelligent design'.