evolutie

Je moet toch erkennen dat de evolutietheorie niet compleet is.

Maria van der Hoeven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Volkskrant, 21mei

We zitten niet te wachten op een minister die ons terug gaat voeren naar de jaren vijftig, zoals dat nu gebeurt in de Verenigde Staten.

Tweede-Kamerlid Eric Balemans (VVD), Algemeen Dagblad, 23 mei

Intelligent Design speelt in de biologie geen enkele rol. Straks dient zich een stel Indiase fakirs aan die zeggen dat de zwaartekracht niet bestaat.

Ronald Plasterk, bioloog en columnist, de Volkskrant, 23 mei

Zes jaar geleden hebben we afgesproken dat scholen de evolutietheorie onderwijzen. Dat moeten we zeker zo houden.

Tweede-Kamerlid Ursie Lambrechts (D66), Algemeen Dagblad, 23mei

Waar zijn we mee bezig als de onderwijsminister vindt dat we de schepping een plek moeten geven? In onderwijs hoort de wetenschap thuis, en die is nu zover dat de belangrijkste hypothese uitgaat van evolutie.

Leen van den Oever, directeur van het Nederlands Instituut voor Biologie, het Parool, 23 mei

Waarom moet de regering zich mengen in religieuze kwesties?

Abdelkader Tayob, godsdienstwetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Volkskrant, 23 mei

Hou je bij je bijbelclub, Maria!

Gerrit Komrij, NRC handelsblad, 26 mei