Dierenrechten

Nee, want hoewel in de Grondwet staat dat met de belangen van dieren rekening moet worden gehouden, volgt daar meteen, mede dankzij ijverige Spaanse lobbyisten, een uiterst verraderlijke passage op: ,,Onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten, met name met betrekking tot godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed.'' O,wat waren ze in Spanje bang dat één hunner mooiste culturele tradities dankzij de nieuwe Grondwet op de tocht zou komen staan. Stel je toch voor, geen stierenvechten meer. In Spanje! Maar goddank, dit toppunt van wreedheid is nu veiliggesteld. Wat dus inhoudt dat je, als je als Nederlander voor deze Grondwet stemt, zonder dat je je daarvan bewust bent, ja zegt tegen het stierenvechten. En ook ja, want culturele tradities en regionaal erfgoed moeten geëerbiedigd worden, tegen het dwangvoederen van ganzen in Frankrijk ten behoeve van de foie gras, tegen het vangen en consumeren van leeuweriken, tegen middeleeuwse gebruiken als de drijfjacht, en tegen één van de meest barbaarse, maar overal rustig getolereerde methoden om dieren onverdoofd over de kling te jagen: het rituele slachten.

Nog ligt vers in ons geheugen hoe honderdduizenden varkens werden geëlektrocuteerd en achteloos met grote grijpers in containers werden gesmeten. Ook herinneren we ons maar al te goed hoe door dociele dierenartsen tienduizenden pasgeboren biggen werden doodespoten. We zijn nog niet vergeten hoe de beulen van de Rijksdienst Vernietiging Veestapels het land introkken om een kwart miljoen kerngezonde herkauwers over de kling te jagen. Nog heugt ons hoe Schotse hooglanders met karabijnen zo amateuristisch werden gefusilleerd dat zij urenlang hebben liggen lijden. Zoals 't ons ook nog heugt hoe oud-minister Brinkhorst van Landbouw opdracht gaf de Schoonebeker schaapskudde te liquideren.

Dit beleid om van te gruwen en op te spuwen werd steevast gerechtvaardigd onder verwijzing naar directieven afkomstig van de EU. Bevel was bevel, en dat bevel kwam nu eenmaal uit Brussel. Achteraf blijkt dat de Schoonebeker schapen helemaal niet afgeslacht hadden hoeven worden, dus Brinkhorst blijkt zelf volledig verantwoordelijk voor deze misdaad. Laten we hem alsnog voor een tribunaal slepen.

En hoe staat het met één van de grootste schandvlekken van onze zogenaamde beschaving, de bio-industrie? Wordt die nu dankzij de Europese Grondwet eindelijk aan banden gelegd ? Wat zegt artikel III-227 van de Grondwet? Alleen productieverhoging mag het uitgangspunt vormen van het Europese landbouwbeleid. En in artikel III-228 staat dat de gemeenschappelijke ordening zich uitsluitend mag richten op de in artikel III-227 omschreven doelstelling. De bio-industrie wordt dus in bescherming genomen, sterker: in de watten gelegd door deze nieuwe Grondwet, terwijl vormen van diervriendelijke, kleinschalige, biologische landbouw die niet gericht zijn op productieverhoging derhalve opeens ongrondwettelijk blijken. Wie ook maar enigszins begaan is met het lot van de Europese dieren, zegt onverbiddelijk nee tegen dit misbaksel, deze uiterst dieronvriendelijke Grondwet. Laat u niet misleiden door premier Balkenende. Laten we als één man uitroepen: van top tot teen, stem ik neen.

Maarten 't Hart is schrijver.