De lezer schrijft over belangenverstrengeling

Met belangstelling hebben wij uw maandblad M van mei gelezen. Het omvangrijke artikel over het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes had onze speciale belangstelling. Wij zijn al geruime tijd bewoners van dat stadsdeel. Helaas heeft het uitgebreide stuk van de hand van Paul Andersson Toussaint ons zeer teleurgesteld. Hij schetst een beeld van het stadsdeel en het politieke bestuur dat voor ons onherkenbaar is. De stadsdelen zijn ingevoerd om het politieke bestuur dichter bij de bevolking te brengen. Van deze ambitie is in ieder geval in De Baarsjes niets terechtgekomen. Daar waar de burgers de politiek toch al met veel argwaan volgen, is het oordeel over de stadsdeelraad en bestuur in stadsdeel De Baarsjes tot een dieptepunt gedaald. Zo is de participatie van de bewoners van De Baarsjes (en die was via onafhankelijke vrijwilligersgroepen in ons stadsdeel kwalitatief en kwantitatief van behoorlijk niveau) met veel manipulatie om zeep gebracht. Vooral de PvdA en GroenLinks hebben als toenmalig dagelijks bestuur hierin een uiterst kwalijke rol gespeeld. Het onbenul van de deelraad was te groot om corrigerend op te treden. Als het al goed gaat in De Baarsjes, dan is het uitsluitend te danken aan de bewoners. Voor de politiek is er juist nu ontstellend veel werk aan de winkel, de onkunde van deelraadspolitici is daarbij alleen maar een hindernis.

Journalist Paul Andersson Toussaint heeft zich vorig jaar door het stadsdeel laten inhuren voor de samenstelling van het jaarverslag van stadsdeel De Baarsjes (zie: www.baarsjes.nl).

Zo komt de aap uit de mouw. Deze belangenverstrengeling tussen politiek en journalistiek heeft er toe geleid dat nu een gemankeerde reportage over De Baarsjes is geschreven, waarin onafhankelijkheid en betrouwbaarheid ver te zoeken zijn.

Dit is voor een kwaliteitskrant als NRC Handelsblad een uiterst dubieuze constructie.

    • Bert Bastiaans
    • Hans van Boxtel