Concurrentie

Ja, want kunnen Nederland allang niet meer als een gesloten economie kunnen beschouwen, we moeten ons als Europa sterker verenigen om als één economisch blok in de toekomst een concurrentiepartij te kunnen zijn voor opkomende economieën als India en China. Nederland mag dan in de emotie als natie heel dierbaar zijn, als economische macht is Nederland alleen niet in staat de concurrentiestrijd aan te gaan.

Het is met een oplopende werkloosheid misschien moeilijk voor te stellen, maar als we kijken naar demografische ontwikkelingen vergrijst Nederland de komende decennia snel (in 2030 is 23 procent van de bevolking ouder dan 65, nu is dat 14 procent) en zal er een groot tekort aan arbeid komen om aan de vervangingsvraag te voldoen. Alleen al in provincies en gemeenten gaat binnen tien jaar 40 procent van het personeel met pensioen, daarnaast neemt de vraag naar zorg toe. De verwachting is dat binnen tien jaar 1 op de 4 werkenden in de zorg werkt. Om aan de vraag naar arbeid te kunnen voldoen, is één Europa een voorwaarde om ons welzijns- en welvaartsniveau te kunnen handhaven.

Met een gezamenlijk Europese Grondwet, waarin wel degelijk de vrijheid voor de afzonderlijke naties is vastgelegd, kunnen we een tegenwicht bieden aan de negatieve aspecten van het nationalistische denken dat op dit moment de kop opsteekt. Denken in één Europa is geen beperking maar juist een verruiming.

Mirjam Sijmons is algemeen directeur van Content.