Aantal werkloze jongeren onder 50.000

Het aantal jeugdwerklozen dat staat ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is voor het eerst sinds drie jaar gedaald tot onder de 50.000.

In april van dit jaar stonden er bij het CWI 48.550 jongeren onder de 23 jaar ingeschreven. In februari 2004 waren dat er nog 60.800. In die maand ging de zogeheten Taskforce Jeugdwerkloosheid van start. Volgens deze werkgroep van het ministerie van Sociale Zaken zijn dit jaar 6.200 jongeren onder de 23 jaar aan een baan geholpen, van wie 1.550 met behulp van het CWI. Bijna 300 jongeren die eerst nog als werkloos geregistreerd stonden, gingen terug naar school.

Daarnaast bleek gisteren dat bijna 95 procent van iedereen die in Nederland een middelbare beroepsopleiding heeft gevolgd, binnen vier maanden na het behalen van zijn diploma een baan vindt. Dat staat in het jaarbericht van de BVE-raad, de branchevereniging voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Bijna 40 procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een MBO-diploma. Ongeveer 635.000 mensen volgen op dit moment een middelbare beroepsopleiding tot onder meer loodgieter, slager of administratief medewerker. Hiermee vormen MBO'ers de grootste groep die naar school gaat. De beroepsbevolking bestaat voor ongeveer 20 procent uit HBO'ers; 10 procent heeft een academische opleiding afgerond.

Van de jeugdige beroepsbevolking, jongeren tussen de 15 en 24 jaar die geen opleiding volgen en er ook geen hebben afgerond, is 13 tot 14 procent werkloos. Van de hele Nederlandse beroepsbevolking zit 6,4 procent zonder baan.