WW en WAO naar belastingdienst

Het overhevelen van de premie-inning voor de werknemersverzekeringen (WW en WAO) van het UWV naar de belastingdienst kan volgend jaar doorgaan. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport. De Rekenkamer vindt wel dat het kabinet weinig tijd neemt om deze grootscheepse verandering door te voeren. Ook moeten er nog maatregelen worden getroffen om de polisadministratie bij het UWV op orde te brengen.