Vraag van de lezer

Hoe pakt de Europese Grondwet uit voor het welzijn van de dieren? (Netty van Lookeren Campagne, Laren)

In de Europese Grondwet is een artikel opgenomen over dierenrechten. Dit artikel (III-121) luidt: ,,Bij de bepaling en de uitvoering van het beleid van de Unie op het gebied van landbouw, visserij, vervoer, de interne markt, onderzoek en technologische ontwikkeling en de ruimte houden de Unie en de lidstaten ten volle rekening met de eisen inzake het welzijn van dieren als wezens met gevoel, onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en de gebruiken van de lidstaten, met name met betrekking tot godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed.''

De tekst komt vrijwel overeen met die van een protocol bij het huidige EU-verdrag (Nice, 2000). Op grond van dit protocol is in de Unie bijvoorbeeld een akkoord bereikt over een verbod (op termijn) op dierproeven voor cosmetica.

Over de betekenis van het artikel woedt een levendige polemiek. Zo ziet Dierenbescherming Nederland de opname van het protocol als artikel in de Grondwet als een stap vooruit, omdat dit de juridische status van dierenwelzijn verhoogt. Dierenbescherming juicht ook toe dat het Europees Parlement in de Grondwet volledige medezeggenschap krijgt over de Europese landbouwpolitiek. Dat zou de aandacht voor dierenwelzijn ten goede komen.

Daarentegen zien andere dierenbeschermingsorganisatie, waaronder het Comité Anti Stierenvechten, Bont voor Dieren en Wakker Dier, de Europese Grondwet vooral als gemiste kans. ,,Gezelschapsdieren vallen buiten de boot en kwalijke praktijken als stierenvechten, drijfjachten en rituele slachtingen worden door de Grondwet beschermd.'' Ook staat het Europese landbouwbeleid volgens deze organisaties in de Grondwet te veel in het teken van ,,productieverhoging''.

In de Nederlandse Grondwet staat overigens niets over dierenwelzijn.

(Joop Meijnen, Europaredactie)