Vertrek ambtenaren kost 7 ton

Het vertrek van drie topambtenaren kost de gemeente van Alblasserdam 688.000 euro. Dat komt neer op 38 euro per inwoner. De gemeente spreekt van ,,een zeer grote hoeveelheid gemeenschapsgeld.''

Dit staat in een open brief die het gemeentebestuur eergisteren heeft verstuurd naar de inwoners van Alblasserdam. Het college van burgemeester en wethouders belooft de inwoners ,,de rekening niet direct bij u als burger [te] zullen neerleggen.''

In de brief aan de bewoners staat ook dat de lokale belastingen niet verhoogd zullen worden en dat er niet direct wordt bezuinigd op de dienstverlening aan burgers als gevolg van de vertrekpremies. Wethouder J. de Gruijter zegt in een toelichting dat er wordt gekort op het personeelsbudget. Dat levert jaarlijks 180.000 euro op. De rest van de premies komt uit algemene reserves van de gemeente.

De drie topambtenaren vertrokken na een langdurig conflict over de reorganisatie van het gemeentebestuur en wegens conflicten in de persoonlijke sfeer. In februari werd de gemeentesecretaris ontslagen. Een maand eerder stapten twee directeuren op. De bijna 7 ton betreft eenmalige afkoopsommen, er wordt geen wachtgeld betaald.