Van Aartsen wil kunstgelden ook verdubbelen

Fractieleider Jozias van Aartsen van de VVD stelt zich volledig achter een voorstel om een bijna-verdubbeling van het kunstbudget tot partijstandpunt te verheffen. Binnen de VVD bestaat daarover veel verschil van mening.

Het voorstel om de de kunstbegroting van het rijk op één procent van de rijksbegroting te brengen staat in het concept-Liberaal Manifest, dat vandaag en morgen wordt besproken op het VVD-congres in Groningen. Eén procent komt neer op 1,36 miljard euro; bijna twee keer zoveel als het huidige kunstbudget. PvdA en D66 pleiten al langer voor een één-procent-norm.

Geert Dales, voorzitter van de commissie die het concept-Liberaal Manifest opstelde, vindt dat de staat op het gebied van kunst en cultuur een bescheiden verantwoordelijkheid heeft omdat er veel gebeurt met private financiering. Maar de overblijvende verantwoordelijkheid moet goed en genereus worden uitgevoerd. ,,Een bloeiend, divers en kwalitatief hoogstaand kunstaanbod kan in sterke mate bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie.''

Een aantal VVD-afdelingen wil geen percentage voor het kunstbudget vastleggen. Maar de afdeling Den Haag vindt, net als andere afdelingen, het voorstel nog te bescheiden geformuleerd. Stef Blok, de fractiewoordvoerder voor financiën, wil de subsidies voor de podiumkunst geheel afschaffen. Hij wil alleen financiële steun verschaffen aan mensen die een bezoek aan theater of concertzaal niet kunen betalen.

Fractievoorzitter Van Aartsen is het van harte eens met het pleidooi voor een veel hoger kunstbudget. ,,Het stuk moet ook worden gezien als een poging om de VVD te verlossen van het onverdiende imago dat de partij onvoldoende oog heeft voor de betekenis van kunsten.''

Uit cijfers die staatssecretaris Medy van der Laan (D66, Cultuur) op verzoek van NRC Handelsblad heeft laten berekenen, blijkt dat ondanks het aanvankelijke voornemen van het kabinet Balkenende II om 19 miljoen euro te bezuinigen op de kunst, uiteindelijk, mede door ingrijpen van de Tweede Kamer, sprake is van een verhoging van in totaal elf miljoen euro.

VVD EN CULTUUR:

Cultureel Supplement