Tjeenk Willink: complexiteit Europese Grondwet onderschat

Campagnevoerders voor een `ja' tegen de Europese Grondwet hebben de complexiteit van het vraagstuk onderschat. De Grondwet leent zich voor een referendum, maar dan moeten politici wel de tijd nemen om dergelijke complexe problemen uit te leggen. ,,Dat kost tijd. Toen het referendum werd uitgeschreven, is dat schromelijk onderschat.''

Dat zegt de vice-president van de Raad van State, mr. H.D. Tjeenk Willink in een vraaggesprek met deze krant. Volgens hem is de campagne van de laatste weken ,,meer iets voor een personenverkiezing''. ,,De discussie over Europa is bij ons pover. Waarschijnlijk omdat de discussie over de Nederlandse staat, de Nederlandse identiteit zo pover is. Over hoe dat Europa in elkaar steekt, bestaan veel misverstanden.''

Tjeenk Willink bestrijdt dat de Raad van State positief heeft geadviseerd over het initiatiefwetsvoorstel dat het referendum mogelijk maakte. Dat veronderstelde positieve advies was voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer een belangrijk argument om voor het wetsvoorstel te stemmen. ,,De Raad heeft bij dit advies over het initiatiefvoorstel (van GroenLinks, D66 en PvdA, red.) niets anders gedaan dan wat hij altijd doet bij voorstellen die hem worden voorgelegd: uitgaan van de beleidskeuze van de indiener en kijken of die keuze te realiseren is en voldoet aan juridische eisen. We hebben aan ons advies ook geen eindoordeel verbonden.''

Tjeenk Willink vindt dat Nederland te winnen heeft met een stem vóór de Europese Grondwet. ,,Ontdaan van alle bijzinnen voorziet de Grondwet in een duidelijker verdeling van bevoegdheden en meer invloed voor het Europees Parlement.''

interview: pagina 2