Stroperij vormt in India bedreiging voor de tijger

Jaarlijks vallen in India tientallen tijgers ten prooi aan stropers. De regering probeert het nationale symbool van India van de ondergang te redden.

Een tehuis voor oude en zwakke tijgers. Het is een van de plannen van India om de dramatische daling van het aantal tijgers in het land te stoppen. Oude tijgers hebben moeite om aan eten te komen, waardoor ze snel verzwakken. Bovendien gaan ze op zoek naar makkelijker prooi. Die vinden ze in dorpen, waar ze mensen en vooral vee aanvallen. Gezonde tijgers blijven over het algemeen verre van de mens. Jaarlijks worden in India vijf tot zes mensen door tijgers gedood.

Het tijgertehuis wordt een afgesloten gebied van zo'n 10.000 vierkante kilometer (bijna een kwart van Nederland) in het oosten van India, bij de grens met Bangladesh. ,,We zullen het gebied ontwikkelen tot een natuurlijke leefomgeving voor tijgers, zodat de dieren niet het gevoel hebben gevangen te zitten'', aldus Atanu Raha, verantwoordelijk voor natuurbehoud in het gebied. Er zal gezorgd worden voor voldoende prooi waarop de tijgers jacht kunnen maken.

De tijger is een nationaal symbool in India, maar de regering heeft grote moeite om de tijgerstand op peil te houden. Volgens officiële schattingen telt India nog zo'n 3.700 tijgers – een eeuw geleden waren dat er nog ruim 40.000. Volgens milieuorganisaties zijn de cijfers van de regering veel te optimistisch en ligt het werkelijke aantal rond de 2.000. India is op dit moment bezig met een telling.

Het bestaande beleid in India blijkt onvoldoende om stropers tegen te houden. Vorige maand werd daarom een `task force' opgericht om de problemen te inventariseren, en een Bureau voor de Preventie van Wild Criminaliteit. Dat gebeurde nadat stropers in het natuurpark Sariska in de deelstaat Rajasthan alle vijftien dieren hadden gedood.

Zolang tijgers op de zwarte markt zo'n 50.000 dollar opleveren en de pakkans uiterst klein is, blijft het aantrekkelijk om op tijgers te jagen. Het ministerie voor Milieu meldde vorige week dat in de periode 1999 tot 2003 zeker 181 tijgers door stropers zijn gedood; daarnaast werd de dood van 62 andere tijgers door het ministerie als `verdacht' aangemerkt. Ook werden 238 keer delen van gedode tijgers door de politie buitgemaakt.

Tijgers staan op de rode lijst van de VN-organisatie CITES, over handel in bedreigde diersoorten. Dat betekent dat zowel de jacht op tijgers, als de handel in tijgerproducten verboden is. Een veroordeling door CITES dreigt als India de stroperij niet beter bestrijdt.

De belangstelling voor tijgerproducten komt voor uit China, waar organen, tanden, botten en penissen worden gebruikt voor de productie van traditionele medicijnen. Recent neemt ook de vraag in het steeds welvarender Tibet toe, waar tijgerhuiden in huizen worden gebruikt als decoratie.

De Indiase premier Manmohan Singh onderstreepte deze week de noodzaak om de tijger beter te beschermen tijdens een bezoek aan nationaal park Ranthambhore in de noordwestelijke deelstaat Rajasthan. Volgens de premier moet het management van de parken verbeteren. Nu kampen ze met geldgebrek, met te weinig en relatief oud personeel, met een tekort aan vervoersmiddelen en andere uitrusting. Een deel van het personeel werkt al zo lang in de parken dat ze de stropers persoonlijk kennen. Ze verdienen bovendien zo weinig dat de neiging groot is om het salaris via omkoping door stropers aan te vullen.

De premier heeft voorgesteld om sommige dorpen in de omgeving van wildreservaten te verplaatsen. Maar belangrijker vindt hij, dat de dorpelingen de tijgers niet langer als een natuurlijke vijand beschouwen, maar juist betrokken worden bij de bescherming van de dieren.

Premier Singh had overigens geluk, meldde de Times of India. Tijdens zijn safari in Rajasthan zag hij al binnen een uur de tijgerin `The Lady of the Lake'. De deelstaat heeft in het kader van de strijd tegen de stropers onlangs honderd extra agenten en vijftig bewapende parkwachters aangenomen. Dat kon echter niet voorkomen dat ook in park Ranthambhore achttien tijgers zijn zoekgeraakt.

    • Paul Luttikhuis