Sorry dokter, we zijn net failliet

U wilt eerder stoppen met werken. U kijkt naar uw levensverzekeringspolis. U stelt zich een zonovergoten strand voor. Of een Frans zomerhuisje. U droomt al weg...

Beng. Bliksemschicht. Gedonder. Hoe zeker is het dat mijn verzekeraar tegen die tijd de polis inderdaad uitkeert? Staat daar iets over in de kleine lettertjes?

Het goede nieuws is dat levensverzekeraars maar zelden op de fles gaan. Het slechte nieuws is dat het toch wel eens gebeurt. In Nederland ruim tien jaar geleden bijvoorbeeld, toen Vie d'Or onderuitging. Over de schuldvraag en de schadevergoedingen wordt nog steeds geprocedeerd. De Britten schrokken enkele jaren geleden van de implosie bij verzekeraar Equitable Life, in Duitsland en Australië hebben zich vergelijkbare taferelen afgespeeld.

De oorzaken zijn velerlei: meer concurrentie, slecht bestuur, tekortschietend toezicht, verliezen op beleggingen, te veel ambitie met te weinig geld. Kortom: allemaal ongelukken die hier ook zouden kunnen gebeuren.

Na het bankroet van Vie d'Or heeft de verzekeringsbranche, na wat politieke druk vanuit het ministerie van Financiën, een opvangregeling verzonnen om gedupeerde klanten van een bankroete verzekeraar tegemoet te komen. De reddingsvesten lijken een beetje op de garantieregeling die banken kennen voor spaargelden van particulieren als een concurrent kopje-onder gaat: maximaal 20.000 euro per klant per bank.

Maar de verzekeraars hebben nu een klein probleem. De Nederlandsche Bank, die hen controleert, maakt in haar gisteren verschenen jaarverslag duidelijk dat de opvangregeling te weinig geld achter de hand heeft. Zoals altijd wordt de boodschap omfloerst gebracht, maar voor de goede verstaander is het wel duidelijk. Dat wordt dokken. De verzekeraars hebben zo'n 200 miljoen euro beschikbaar, maar dat is volgens de centrale bank hooguit genoeg voor de deconfiture van één (middel)grote verzekeraar. Per verzekeraar mag bovendien niet meer dan 100 miljoen euro worden uitbetaald.

Maar er is meer. De opvangregeling geldt alleen voor levensverzekeraars. Voor schadeverzekeraars is niets geregeld. Eind 2003 had een op de tien zorgverzekeraars te weinig geld, maar dat hebben zij rechtgetrokken, meldde minister Zalm van Financiën onlangs. De zorgverzekeraars krijgen vanaf volgend jaar een regierol op de zorgmarkt. De huisartsen staakten daar afgelopen week tegen. De dokters en de patiënten hoeven de kleine lettertjes niet na te pluizen. In geval van een debacle bestaat geen opvangregeling.

    • Menno Tamminga