SER: Arbo regelen via sociale partners

Het vaststellen van de Arbo-regels moet meer dan nu worden overgelaten aan werkgevers en werknemers. De overheid moet alleen het te bereiken beschermingsniveau vastleggen in wetgeving. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad in een conceptadvies. Het ministerie van Sociale Zaken had voorgesteld om het aantal Arbo-regels te beperken door onderscheid te maken tussen hoge en lage arbeidsrisico's. Het SER-advies wijkt hiervan af.