Sceptici op de knoflookgrens

Ronald Plasterk, celbioloog en columnist, en Gerrit Zalm, minister van Financiën en vice-premier, zijn beiden eurosceptici. Ze delen kritiek op de werking van de Europese Unie. Maar in hun standpunten over de Grondwet staan hun meningen tegenover elkaar. Na een paar weken twijfelen is Plasterk tot de conclusie gekomen `nee' te gaan stemmen in het referendum. `Brussel' bemoeit zich met te veel onderwerpen, de Europese Unie is in de kern niet democratisch, het Europarlement is een actiegroep en de Grondwet is veel te dik.

Tijdens een discussie in de hal van het ministerie van Financiën noemde Zalm zich gisteren ,,een geestverwant'' van Plasterk. Maar hij is voorstander van de Grondwet. Zalms belangrijkste argument is dat deze hem in staat stelt de Europese begroting beter in de hand te houden. ,,Ik zou willen dat de Grondwet nu al van kracht is. Dat zou mijn positie versterken in de onderhandelingen over de financiële perspectieven'' (de Europese uitgaven voor de periode 2007-2011), zei hij.

Plasterk liet zich niet overtuigen. Hij wees op de `knoflookgrens' die dwars door Europa loopt. Hij gelooft niet in één Europese staat, want er bestaan fundamentele scheidslijnen in Europa. Nederland hoort met Scandinavië en Groot-Brittannië tot de noordwestelijke hoek van Europa, waar in alle opzichten een andere wind waait dan in continentaal en zuidelijk Europa. ,,Er bestaat geen Europees volk, zeker niet nu de grens van Europa steeds verder naar het zuidoosten opgerekt wordt'', zei Plasterk.

,,Mijn bezwaar tegen een `nee' is dat er dan niets verandert'', zei Zalm. Plasterk: ,,Ik wil er niet aan meewerken dat Balkenende straks tegen Berlusconi zal zeggen: we hebben het toch mooi voor elkaar gekregen.''