Regionaal nieuws is vooral exemplarisch

NRC Handelsblad is een landelijk dagblad dat ook nog pretendeert de meest internationaal georiënteerde krant van Nederland te zijn. Prachtig. Maar gaat dat niet ten koste van de aandacht voor lokaal en regionaal nieuws uit eigen land?

Een terugblik op de eerste helft van deze maand leert dat internationaal en landelijk nieuws inderdaad de boventoon voeren. De extra aandacht voor het Europees referendum heeft dat nog versterkt. Nieuws uit Middelburg of Groningen moet elke dag concurreren met nieuws uit Washington, Peking, Brussel en Den Haag.

Gelukkig is dat regionale nieuws wel dagelijks in de krant te vinden. Het staat vooral op de binnenlandpagina`s, maar ook in zaterdagse bijlagen en op de pagina's economie (bedrijven), kunst (voorstellingen, musea) en sport (wedstrijden). Vooral het voetbal is nog doortrokken van regionaal sentiment: daar strijdt Sittard tegen Alkmaar, en Eindhoven tegen Heerenveen.

Het aantal artikelen over regionale gebeurtenissen schommelt tussen de tien en twintig per dag. Volgens Herman Staal van de redactie binnenland probeert de krant de grote ontwikkelingen in de verschillende regio's van Nederland te volgen. ,,We willen absoluut geen Randstadkrant zijn, maar ook kijken wat er in het noorden, oosten of zuiden gebeurt op het gebied van economie, ruimtelijke ordening en sociale verhoudingen. Omgekeerd proberen we kwesties die in Den Haag spelen vanuit de regio te bekijken. Als er discussie is over vmbo-scholen, gaan we ook eens naar een school in Zwolle.''

In principe kan elke verslaggever verhalen met een lokale of regionale invalshoek maken, maar daarnaast zijn er zo'n tien regioredacteuren en correspondenten die samen de grote steden en de verschillende regio's coveren. Het kleinere nieuws over ongelukken en misdaad komt meestal van het Algemeen Nederlands Persbureau.

Het duidelijkste criterium voor de selectie is nieuws dat zich wel in de regio afspeelt, maar eigenlijk nationale of zelfs internationale betekenis heeft. Zo was Scheveningen in het nieuws dankzij de koekhappende koninklijke familie en Margraten wegens het bezoek van president Bush. Ook de gevolgen van de vuurwerkramp in Enschede – vijf jaar na dato – en de nieuwe locatie van de Amerikaanse ambassade in Den Haag trokken buiten de regio aandacht.

Een tweede categorie regionaal nieuws is pars pro toto interessant. Opsporing van fraudeurs in Overijssel, eenzaamheid in Hoofddorp, de aanpak van sociale problemen in Amsterdam-Baarsjes, asielzoekers in Wolvega, landschappelijk boeren in Finsterwolde, een vadercentrum voor Haagse allochtonen – het kan allemaal leerzaam zijn voor andere delen van het land waar soortgelijke dingen spelen.

In de derde plaats zijn er de Haagse kwesties die vertaald worden naar de regio. Minister Van der Hoeven heeft een plan voor de aanpak van taalachterstanden van autochtone kinderen in de regio. Dus ging een verslaggever naar Middelburg om een kijkje te nemen bij het project `Kansen aan Zee'. De vijf jaar oude prostitutiewet werd getoetst aan de hand van ervaringen in Amsterdam.

De moeilijkste categorie bestaat uit nieuws dat puur plaatselijk lijkt, maar toch een plaats in de landelijke krant wordt waardig gekeurd. Vaak is de grens moeilijk te trekken. Een Amsterdammer zou veel meer willen lezen over de onderdoorgang van het Rijksmuseum of over het gesjoemel van een VVD-wethouder. Maar wat heeft iemand in Assen daar aan?

Jammer genoeg heeft NRC Handelsblad geen edities meer, waarin je lezers op maat kunt bedienen: een flinke dosis nieuws uit de eigen regio naast het nationale en internationale nieuws. Wie geen regionale krant of omroep volgt kan daardoor nauwelijks meepraten over de plaatselijke politiek. Straks weten we meer over Europa dan over onze eigen regio.

Soms onderzoekt NRC Handelsblad plaatselijke schandalen (bouwfraude, corruptie bij gemeenten), maar meestal wordt de put pas gedempt als het plaatselijke kalf al verdronken is. Continu al die gemeenten en regionale instellingen volgen is ondoenlijk. Daar zit een democratisch tekort.

Tegelijk moeten we constateren dat de redactie intensief en inventief bezig is nieuws in de regio op te sporen dat interessant is voor een landelijk publiek. Naast de genoemde voorbeelden zijn nog twee initiatieven het vermelden waard. Allereerst de serie portretten van gemeenten waar één partij een absolute meerderheid heeft. Die serie is – volgens Herman Staal – een voorproefje van een nieuw specialisme rond het thema lokale politiek. In de toekomst zal het ook gaan over onderwerpen als de gekozen burgemeester of dualisme in het gemeentebestuur.

Een tweede variant, de rubriek `Afslag' van Arjen Schreuder, bestaat al langer. Eens in de week verlaat hij de snelweg, ergens in Nederland, om op een lokale kwestie te duiken. Zo schreef hij over Utrechters die geen noodwoningen voor studenten in hun groenstrook willen. En over de oorlog tussen glazenwassers in Almere. Korte, mooi geschreven stukjes over plaatselijk lief en leed.

Gezien het belang van de directe leefomgeving is de informatie die lezers over de eigen regio krijgen gering. De veelkleurigheid van ontwikkelingen wordt wel tot in alle uithoeken van Nederland beschreven. Uiteenlopende kwesties van Midwolda via Hoofddorp tot Middelburg passeren de revue – vaak exemplarisch voor de rest van het land. En wie het luchtiger wil, kan altijd nog met S. Montag meereizen in de Amsterdamse tram.

Piet Hagen, oud-hoofdredacteur van `De Journalist', blikt eens in de veertien dagen kritisch terug op de berichtgeving in NRC Handelsblad. Alle eerdere bijdragen op www.nrc.nl/krantachteraf

    • Piet Hagen