Pensioenfonds kunstenaars

Veelbelovende kunstenaars kunnen vanaf deze week sparen voor hun pensioen via een nieuw speciaal fonds, waarin ze geen geld, maar eigen werk inbrengen. Tot de kunstenaars in dit pensioenfonds behoren de Nederlanders Erik van Lieshout en Marc Bijl.

Het Artist Pension Trust (APT) is een Amerikaanse onderneming, die nu wordt uitgebreid in West-Europa. In het West-Europese fonds worden – net als in de andere pensioenfondsen van APT – de komende vijf jaar 250 kunstenaars opgenomen. Deze kunstenaars brengen twintig jaar lang in totaal twintig werken in, die worden verkocht als de markt daarvoor rijp lijkt.

,,Beeldend kunstenaars verkopen nu nog vaak hun vroege werk voor lage prijzen. Als hun schilderijen later veel duurder worden, dan profiteren zij daar niet van. Met dit fonds kunnen zij wel de vruchten plukken van hun jeugdwerk'', zegt Rein Wolfs, hoofd-curator van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Wolfs zit in de commissie die kunstenaars tussen de dertig en veertig selecteert voor het fonds.

De eerste vijf jaar brengen de kunstenaars jaarlijks twee schilderijen in, de tweede vijf jaar jaarlijks één en de laatste tien jaar één werk per twee jaar. Van het vroegste werk wordt meer opgeslagen omdat in latere jaren hiernaar de meeste vraag is. Na acht tot twintig jaar wordt een schilderij verkocht, als de marktexperts van APT een hoge opbrengst verwachten. De opbrengst gaat voor 40 procent naar de maker, voor 40 procent naar de andere deelnemers en voor de rest naar het fonds. APT zal de kunstwerken uitlenen aan musea voor tentoonstelling en langdurige bruikleen.

    • Karel Berkhout