MNP: heffing bij zes knooppunten helpt milieu niet

Een heffing voor weggebruikers op fileknooppunten helpt het milieu nauwelijks. Dit blijkt uit onderzoek door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), een verzelfstandigd onderdeel van het RIVM. Volgens het MNP zijn andere maatregelen effectiever. Zo kan een kilometerheffing voor vrachtwagens op snelwegen, zoals in Duitsland. Hoe viezer de vrachtauto, hoe hoger de heffing. Het planbureau reageerde op het gisteren officieel gepresenteerde advies van het platform-Nouwen over de kilometerprijs. Deze heffing moet vanaf 2009 gelden voor vier tot zes knelpunten. Volgens het NMP levert een landelijke kilometerprijs, die er vanaf 2012 moet komen en waarvan de hoogte mede afhangt van milieukenmerken van de auto, wel een aanzienlijke milieuwinst op. De uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden kan met circa 10 tot 15 procent afnemen.