`Misschien trekken ze de normering omhoog'

Voor het vmbo-examen wiskunde moesten de leerlingen ondermeer de inhoud van een piramide en een bol berekenen. Ook moesten ze aan de hand van een foto van een bouwwerk van zeven dobbelstenen het aantal ogen berekenen vanuit een bepaald aanzicht. Lotte en Kim schrijven op verzoek van NRC Handelsblad over hun examen.

Eigenlijk was het veel te warm om examen te doen, veel liever waren we naar het strand gegaan! We zagen er al erg tegenop, want wiskunde is nou eenmaal niet ons sterkste vak. Maar ja, we waren goed voorbereid, hadden veel geoefend en zelfs bijles gehad.

De vorige dag zagen we al allemaal mensen in de hal huilen, omdat het zo tegenviel. Vandaag viel ook weer tegen. Het was erg moeilijk om je te concentreren door het warme weer. Zelfs onder het examen waar het de afgelopen dagen muisstil was, hoorde je nu zelfs mensen klagen over het warme weer. Je hoorde constant pff wat is het warm. Ook vielen er vaak pennen op de grond. Je kon merken dat iedereen het moeilijk had om zich te concentreren.

Tijdens het examen spookte telkens de gedachte door ons hoofd: als het nu maar wel een voldoende wordt. En of we nu nog wel gaan slagen.

Het wiskunde-examen van dit jaar was een heel stuk lastiger dan dat van vorig jaar. Er kwamen veel dingen in voor die wij niet in ons wiskundeboek behandeld hadden. Op MSN hadden we het er over met een aantal mensen. Veel mensen vonden net als wij de opdrachten te moeilijk. Ook waren er opdrachten die wij nog nooit geoefend hadden. Voor ons gevoel hebben we te weinig uitleg gehad dit jaar. We zitten in een systeem waar je maar één uurtje in de week per vak les krijgt.

Voor wiskunde hebben we van school te weinig uitleg gehad. Balen, balen, balen. Maar ja we hebben gelukkig niet het gevoel dat het aan ons lag, door een slechte voorbereiding. Meer hadden wij er zelf niet aan kunnen doen.

Misschien is het examen landelijk wel slecht gemaakt, en trekken ze de normering omhoog. Met tegenzin denken we aan morgen, alweer een examen, alweer een teleurstelling?

Wie zijn Lotte en Kim?

Lotte Hilbers is zestien jaar, Kim van den Berg is vijftien. Ze volgen de theoretische leerweg (tl) van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) aan de scholengemeenschap De Werkplaats in Bilthoven. Tl staat gelijk aan mavo.

Vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, geschiedenis. Lotte volgt ook het vak biologie, Kim Duits. De beide meisjes willen na het vmbo-examen door naar de havo. Ze wonen in Bilthoven en willen later ,,iets met mensen'' doen.

    • Lotte Hilbers
    • Kim van den Berg