Historische canon in 2006

Vóór 1 september 2006 komt er een officiële canon van de Nederlandse geschiedenis. Minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) heeft een commissie onder leiding van prof. Frits van Oostrom gevraagd zo'n richtsnoer voor het basis- en voortgezet onderwijs op te stellen.

,,Er lijkt in brede kringen behoefte te zijn aan een nieuw `verhaal Nederland''', schrijft de minister in haar opdracht. Zij wil antwoord op de volgende vragen: Wat staat centraal in de geschiedenis en identiteit van Nederland? Wat verbindt daarbij het heden met het verleden? Wat verbindt Nederland met Europa en de rest van de wereld? ,,En wat van al deze waardevolle kennis en inzichten moet via het onderwijs overgedragen worden aan volgende generaties?''

Het initiatief van de minister komt na een advies van de Onderwijsraad en een reeks van publicaties in de media over geschiedenis. Ook de boekenweek stond dit jaar in het teken van de Nederlandse geschiedenis.

Frits van Oostrom (1953) is hoogleraar Nederlandse Letterkunde in Utrecht en sinds kort president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hij won diverse prijzen, onder andere de Spinozaprijs (1995) en een jaar later de AKO-literatuurprijs met zijn studie over de middeleeuwse dichter Jacob van Maerlant.

ZATERDAGS BIJVOEGSEL canon van de wereldgeschiedenis