`Grondwet bij nee ophouden'

Bij een `nee' tegen de Europese Grondwet kan het CDA zich ,,voorstellen dat de ratificatie van de Europese Grondwet in de Tweede Kamer voorlopig wordt stilgelegd''.

Dat zegt Tweede-Kamerlid Jan Jacob van Dijk. Namens het CDA is hij woordvoerder in de Kamercommissie van Europese Zaken, die zich bezighoudt met de parlementaire behandeling van de Europese Grondwet. Hij onderstreept dat nog niet met andere fracties is gesproken over het eventueel op de lange baan schuiven van de stemming in de Kamer, omdat hij ,,echt gelooft dat het `ja' wordt''.

Het referendum van 1 juni leidt tot een stemadvies van de kiezer aan de Tweede Kamer over het wel of niet instemmen met de Europese Grondwet. De Kamer heeft de agenda op donderdag 2 juni alvast vrijgemaakt om een debat te kunnen voeren naar aanleiding van de uitslag van het referendum.

Maar bij alle partijen verwachten zegslieden dat het debat van 2 juni niet zal leiden tot een formele stemming in de Kamer over het wel of niet goedkeuren van de Grondwet zelf.

Hoogstens zullen fracties zeggen hoe zij van plan zijn met de uitslag van het referendum om te gaan. Bij een `nee' kan de Kamer besluiten de formele stemming nog uit te stellen totdat de resulaten van referenda in meer EU-landen bekend zijn. Daarop zinspeelt CDA'er Van Dijk met zijn gedachte de ratificatie stil te leggen. Het kabinet krijgt dan ruimte om eerst in Brussel te overleggen over het vervolg.

De PvdA-fractie heeft nog niet bepaald wanneer zij wil dat er in de Kamer gestemd gaat worden over de Europese Grondwet. De VVD gaat ervan uit dat het referendum binnen enkele maanden leidt tot een formele uitspraak van de Kamer over de Europese Grondwet, ongeacht de uitslag van het referendum, aldus een woordvoerder van fractieleider Van Aartsen vanmorgen.

De VVD zal als fractie komend weekeinde zeggen hoe zij met het advies van de kiezer om zal gaan. CDA en PvdA hanteren een opkomstdrempel van 30 procent, het CDA voegt daaraan toe dat zij de uitslag alleen volgt als de meerderheid voor ja of nee minimaal 60 procent is.