Geen bezwaar europarlement tegen `vetarm' en `suikervrij'

Aanduidingen als `vetarm', `laag cholesterolgehalte' en `suikervrij' mogen als het aan het Europees Parlement (EP)ligt toch op de verpakkingen van voedingsproducten blijven verschijnen. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, wilde dit soort aanduidingen sterk aan banden leggen. Maar het Europees Parlement heeft uitgesproken dat de regelgeving die de commissie voorstaat veel te ver gaat.

Volgens het plan van de Commissie zouden zogeheten voedingsclaims aan een strenge procedure moeten worden onderworpen. Er zouden voedingsprofielen worden opgesteld waaraan levensmiddelen moeten voldoen om ze als bijvoorbeeld vetarm te mogen bestempelen. Volgens de Duitse christen-democratische europarlementariër Renate Sommer zou hierdoor ,,een bureaucratisch monster'' ontstaan. Het Parlement heeft nu gekozen voor een systeem waarbij de bewijslast wordt omgedraaid. De Commissie zal dan moeten aangeven of een bepaalde aanduiding al dan niet klopt.

De meerderheid van het Parlement liet zich leiden door de gedachte dat er geen uitgesproken goede of slechte levensmiddelen zijn, maar dat er slechts sprake is van goede dan wel slechte eetgewoonten. In het voorstel van de Commissie werden ook aanduidingen dat een product zou kunnen leiden tot gewichtsvermindering verboden. Maar volgens de meerderheid van het Parlement zijn dergelijke aanbevelingen juist goed in de strijd tegen overgewicht, waaraan in Europa naar schatting 200 miljoen mensen lijden. Wel moet het effect wetenschappelijk zijn bewezen. Net als de Commissie vindt het Parlement dat kinderen niet rechtstreeks mogen worden aangesproken.

De volgende stap is dat de Europese ministers van Volksgezondheid zich nu over het voorstel buigen. Daarna komt de zaak weer terug bij de Commissie en het Parlement. De Cyprioot Markos Kyprianou, eurocommissaris van Consumentenbescherming, wil zich niet bij alle wijzigingsvoorstellen van het Parlement neerleggen.