Eindexamens worden vanaf 2006 gespreid afgenomen

Middelbare scholieren kunnen straks op verschillende momenten eindexamen doen. De Tweede Kamer schaarde zich gisteren achter het plan van minister Van der Hoeven (Onderwijs) om examens voortaan te spreiden. Scholieren die snel door de stof gaan, kunnen hierdoor eerder in het jaar getoetst worden. Vanaf volgend jaar gaan scholen drie jaar lang experimenteren met gespreide examens.

Tijdens het overleg gisteren maakten meerdere fracties zich zorgen over het toenemend gebruik van de computer bij de examens. Scholieren kunnen dit jaar voor het eerst een examen afleggen op de computer. De Kamer vraagt zich af waarom scholen dit doen en of zij een grootschalig gebruik van de computer wel kunnen verwerken. In de VS liep de introductie van de computers bij examinering spaak toen dit op te grote schaal werd gedaan.

CDA-Kamerlid Joop Atsma hekelde gisteren de manier waarop een vraag is gesteld in het havo-eindexamen economie. Volgens de christen-democraat wordt in een vraag de suggesties gewekt dat het landbouwbeleid van de Europese Unie de landbouw in ontwikkelingslanden tegenwerkt en de nek omdraait. Landbouwminister Veerman (CDA) vond de vraagstelling ook niet juist, maar minister Van Ardenne (CDA, Ontwikkelingssamenwerking) zei in een ander debat in de Tweede Kamer dat zij juist blij is met de eindexamenvraag over het landbouwbeleid. Zij pleit er al langer voor om marktverstorende maatregelen als exportsubsidies en importbeperkingen af te schaffen.

In het havo-examen economie werd de vraag gesteld waarom melkpoeder uit Nederland in Sudan goedkoper kan worden verkocht dan verse melk uit het land zelf. Scholieren kunnen punten scoren, wanneer ze de ,,oneerlijke concurrentie door de lage prijs van (gesubsidieerd) melkpoeder''verwerken in hun antwoord. Atsma vond de vraagstelling en en het antwoord suggestief. Het Kamerlid vroeg minister Veerman de kwestie op te nemen met Van der Hoeven.

Het landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft tot nu toe zo'n 34.000 klachten over de eindexamens op de middelbare scholen ontvangen. Op het programma stonden gisteren zes vakken. Vooral de examens Engels op het vwo en wiskunde op het vmbo bleken voor scholieren aanleiding de bond te bellen. Over die vakken gingen ongeveer 2.700 telefoontjes. Bijna evenveel als vorig jaar. LAKS dacht dit jaar minder telefoontjes te ontvangen vanwege de invoering van een klachtenformulier op het internet.

Boosdoener bij het eindexamen wiskunde van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs was een vraag over het afmaken van een tekening van een bouwwerk. Veel leerlingen ervaarden die vraag als ,,vreemd'' of ,,te moeilijk'', stelt Laks. De vwo'ers de Engels deden klaagden vooral over de lange, saaie en soms moeilijke tekst die zij onder ogen kregen. Havo-leerlingen vonden een vraag over paarden in hun examen biologie moeilijk.

Op de scholierensite van NRC Handelsblad schrijven examenkandidaten over hun ervaringen. Vwo-scholier Wietske Perryck (18) uit Zeist: ,,In de gymzaal kost het me voor de verandering weinig moeite om mijn plek te vinden. De klok wordt vijf minuten teruggezet naar half twee en met mijn examen Engels op tafel klinkt het startschot. Elf teksten, 42 vragen, tot vier uur de tijd.'' Vwo-scholier Lykele Muus (18) van het College Blaucapel in Utrecht: ,,De uitdrukking `effe laksen' wat betekent `ik ga de klachtenlijn bellen' is deze week net zo toegankelijk als `effe roken'. Maar zo hoort het volgens mij ook. Wie wil er nou afscheid nemen van de middelbare school met een gevoel van `goh, dat examen was best leuk.''

De volledige verhalen zijn te lezen op www.nrc.nl/scholieren