Van Aartsen noemt Wiegel als premier

Als de huidige coalitie van CDA, VVD en D66 na de verkiezingen samen door wil regeren, dan zou ,,Wiegel een uitstekende kandidaat zijn'' voor de post van gekozen formateur.

Dat zei fractievoorzitter Jozias van Aartsen gisteren in het televiseprogramma Barend en Van Dorp.

Van Aartsen: ,,Stel nu dat we als CDA, D66 en VVD zouden zeggen, in 2007 we willen gezamenlijk naar de kiezer toe (...), dan zou je ook met die drie partijen met één kandidaat kunnen komen. Volgens mij zou Wiegel daar uitstekend geschikt voor zijn.'' De formateur stelt het kabinet samen en wordt daarna in de regel benoemd tot premier. Wiegel is daarmee wat Van Aartsen betreft de kandidaat-premier voor de VVD. Van Aartsen wil met zijn voorstel bereiken dat de burgers meer greep krijgen op de machtsvorming in de politiek.

Wiegel steunt de gedachtengang van Van Aartsen, maar wil zich nog niet uitlaten over zijn eventuele kandidatuur. ,,Eerst moeten de drie partijen zich maar eens voor voortzetting van de coalitie uitspreken. Daarna moeten ze kijken of ze een gezamenlijke formateurskandidaat willen. En daarna komt de vraag of ik dat eventueel zal worden. Die vraag is pas in december 2006 aan de orde. Dat zegt Van Aartsen ook, en hangt ook af van de vraag of ik dat dan wil'', aldus Wiegel in een telefonische reactie.

Premier Balkenende sprak zich, net als Van Aartsen, al eerder uit voor voortzetting van de huidige coalitie. De CDA-fractie wijst echter het voorstel af om Wiegel als kandidaat-formateur aan te wijzen: ,,We zijn blij dat Van Aartsen zich senang voelt in deze coalitie, maar onze lijsttrekker is ook onze premierskandidaat'', aldus een CDA-woordvoerder.

Komend weekeinde bespreekt het VVD-congres het liberaal manifest. Daarin staat onder meer een voorstel om te komen tot een gekozen formateur. Dat voorstel ligt gevoelig binnen de VVD-achterban, die traditioneel niet veel van bestuurlijke vernieuwing moet hebben. Van Aartsen had zich al eerder voorstander verklaard van een gekozen formateur. Hij wil het liefst dat er twee `blokken' in de Kamer ontstaan voor de verkiezingen, die gezamenlijk de strijd aangaan.