Stroomuitval dreigt door windparken

De sterke groei van windmolenparken in Duitsland kan de komende jaren voor grootschalige stroomstoringen zorgen in het noordwesten van Europa. In december en januari werd ternauwernood voorkomen dat de elektriciteit uitviel in deze regio.

Dit heeft de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet Tennet gisteren gezegd in het jaarverslag over 2004. Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) besprak de waarschuwing vandaag in Den Haag met zijn Duitse ambtgenoot.

Het probleem is niet een tekort aan stroom, maar juist een overvloed. De Duitsers hadden al veel windmolens staan in het noorden, maar bouwden onlangs nog eens een nieuw windpark in zee dat 15.000 megawatt kan produceren. Omdat de wet in Duitsland voorschrijft dat windenergie voorrang heeft als het voorradig is, moet deze elektriciteit allemaal via het netwerk naar het zuiden van het land, iets wat de stroomkabels niet aankunnen. ,,Stroom zoekt de weg van de minste weerstand'', aldus een woordvoerder van Tennet, ,,en dus komt het ook Nederland binnen.''

Het probleem is dat wind snel kan opkomen en kan gaan liggen waardoor de hoeveelheid stroom op het netwerk radicaal kan veranderen. Dit kan de balans op het net verstoren waardoor de stroom uitvalt. Tennet kon de vorige twee keer net op tijd vraag en aanbod weer met elkaar in evenwicht brengen, maar de netbeheerder is bezorgd over de situatie.

,,Gezien de voorziene sterke groei van windenergie in Duitsland de komende jaren, is op korte termijn een structurele versterking van het interne Duitse net vereist om te voorkomen dat Noordwest-Europa in de nabije toekomst te maken krijgt met grootschalige storingen'', aldus Tennet in het jaarverslag. De beheerder wil dat de Duitsers de capaciteit van hu stroomnet vergroten, iets dat overigens zeker drie tot vijf jaar duurt door onder meer vergunningsprocedures.

Het aan de grens afsluiten van de Duitse stroom is geen optie. ,,We kunnen daar een beetje knijpen, maar we kunnen niet afsluiten. Dan komt het via een ander land als een boomerang terug en bovendien zadelen we de Duitsers dan op met een grote storing.''

Ook in Nederland moet de capaciteit worden vergroot, niet alleen om een gepland windpark van 6.000 megawatt in de Noordzee op te vangen, maar ook omdat verbruik en aanbod toenemen.