Schepping is een wetenschappelijk alternatief

In Nederland wordt weer heftig gediscussieerd over de vraag naar ons ontstaan. Minister Van der Hoeven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil zelfs een debat organiseren over de scheppingsgedachte en de evolutietheorie! Maar is dit niet verspilling van tijd en inspanningen, en wekt het niet onnodig irritaties op bij wetenschappers? De scheppingsgedachte is toch al achterhaald door Darwin en de wetenschap na Darwin?

Volgens de meeste wetenschappers is evolutie evenals de zwaartekracht een feit; de bewijzen voor evolutie zijn overweldigend. Is Schepping een wetenschappelijk alternatief? De meeste biologen zullen dit beantwoorden met een hartgrondig `nee'!

Het belangrijkste mechanisme voor evolutie is natuurlijke selectie. Hoewel dit mechanisme leidt tot aanpassingen aan veranderende omstandigheden binnen de soort, micro-evolutie, en een verklaring biedt voor de `survival' of the fittest, is ze inadequaat om de `arrival' of the fittest te verklaren. Bovendien is dit mechanisme ontoereikend voor macro-evolutie, het ontstaan van fundamenteel nieuwe levensvormen; hiervoor is nieuwe genetische informatie nodig.

De informatietheorie leert dat informatie een intelligente oorsprong impliceert. Hoewel de biogeografie iets zegt over de verspreiding van soorten, zegt ze niets over het ontstaan van soorten. Hoewel de embryologische ontwikkeling de evolutie zou herhalen, is niets van een visachtige voorouder te ontdekken in onze embryonale ontwikkeling; de zogenaamde kieuwbogen in onze embryonale ontwikkeling functioneren absoluut niet als kieuwen.

Hoewel de verdeling van de fossielen een bepaald patroon van simpel naar complex lijkt te tonen, worden we verrast door `levende fossielen', fossielen in verkeerde volgorde, de `Cambrische explosie' waarbij de meeste fundamentele levensvormen plotseling verschijnen zonder aanwijsbare voorouders, en is er een systematisch gebrek aan overgangsvormen.

Hoewel de overeenkomst in bouwplan en genetische code tussen organismen een aanwijzing is voor evolutie, is het evengoed een aanwijzing voor een Planner. Daarbij is de spontane oorsprong van het leven een raadsel, waarbij opgemerkt dient te worden dat Louis Pasteur al aantoonde dat `generatio spontana' ofwel spontaan ontstaan van leven, onmogelijk is.

Ik durf hier te stellen dat genoemde `bewijzen' vóór evolutie nog sterker pleiten vóór het bestaan van een Intelligente Ontwerper! Is Schepping een wetenschappelijk alternatief? Ik, als biologisch onderzoeker, beantwoord deze vraag met een hartgrondig: `Ja!'

Dr.Ir. Hans Degens is bioloog te Alsager, United Kingdom

    • Hans Degens