Passiespelen

Zijn lendendoek is misschien wat korter geworden, maar verder lijdt en sterft Jezus al sinds 1931 precies hetzelfde tijdens de Passiespelen van het Limburgse Tegelen. In de open lucht het Bijbelse verhaal van de vervolging en marteldood van Jezus Christus, verlosser en zoon van God, gespeeld. Wiel Kusters, dichter en schriftgeleerde, schreef dit keer de tekst, die hij Levend Bewijs noemde. Zoals vijf jaar geleden Judas centraal stond, zo staat nu Lazarus op de voorgrond.

T/m 11 sept Tegelen. Openluchttheater De Doolhof. Inl 077-3263100 of www.passiespelen.nl.