Nucleair overleg Iran, EU verdaagd

De Europese Unie en Iran hebben zich tijdens een ontmoeting in Genève gisteren twee maanden de tijd gegeven om een oplossing te bereiken voor de controverse over het Iraanse nucleaire programma.

Daarmee worden de onderhandelingen over de Iraanse presidentsverkiezingen (17 juni) heengetild. Iran handhaaft gedurende die tijd de bevriezing van zijn uraniumverrijkingsprogramma die in november werd afgesproken als gebaar van goede wil. Eind vorige maand dreigde Iran nog dit programma deels te hervatten omdat Europa zijns inziens niet serieus onderhandelde. De EU waarschuwde toen dat Iran dan voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zou worden gesleept.

Europa en de Verenigde Staten, die over de schouder van de EU meekijken, vrezen dat Iran verborgen achter zijn vreedzame programma kernwapens ontwikkelt. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië proberen daarom namens de EU Iran te bewegen tot garanties dat het geen kernwapens bouwt, met name een definitieve stopzetting van het verrijkingsprogramma. De drie landen hebben, met steun van de VS, tegenprestaties beloofd. In dat kader trokken de VS vanochtend hun veto tegen onderhandelingen over Iraanse toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in.

Iran, dat zegt dat zijn nucleaire prorgamma zuiver is bedoeld voor vreedzame doeleinden, is bereid garanties te geven. Maar het wil vooralsnog niet instemmen met stopzetting van zijn uraniumverrijkingsprogramma. Het nucleaire Non-proliferatieverdrag (NPV) verbiedt de verdragslanden, waaronder Iran, niet om uranium te verrijken.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw, maakte gisteren in Genève bekend dat de Europeanen eind juli of begin augustus met een gedetailleerd voorstel zullen komen. Hij gaf geen bijzonderheden. De Iraanse onderhandelaar, Hassan Rohani, zei dat het Europese voorstel economische, politieke en nucleaire elementen zal bevatten. Rohani toonde zich redelijk optimistisch: ,,we geloven dat we binnen redelijk korte tijd tot definitieve overeenstemming kunnen komen''.

Veel Europese functionarissen hopen, aldus de Britse Financial Times, dat de Iraanse presidentsverkiezingen zullen worden gewonnen door de pragmatische ex-president Akbar Hashemi Rafsanjani. Medewerkers van Rafsanjani hebben gesuggereerd dat hij vastbesloten en in staat is om tot een akkoord met de Europese landen te komen. Rafsanjani heeft er hoe dan ook nooit een geheim van gemaakt dat hij toenadering voorstaat tot het Westen, inclusief de Verenigde Staten.