`Jupiter ging weer eens vreemd'

Ruim 2.000 havisten hebben gisteren geklaagd over het eindexamen aardrijkskunde bij het Landelijk Aktiekomité Scholieren (LAKS). Ze klaagden vooral over onbekende termen: begrippen als `braindrain' en de `interactietheorie van Ullman' kenden de kandidaten niet. Over het vmbo-examen Nederlands ontving het LAKS 3.500 klachten.

Op de scholierensite van NRC Handelsblad schrijven examenkandidaten over hun ervaringen. De gymnasiasten deden het examen Latijn. Janneke Ravenek uit Amstelveen betrad de aula ,,met een zeker gevoel van zenuwachtigheid''. ,,Ik bedoel, Latijn is toch niet niks, en deze dag moet ik gaan bewijzen dat ik het predikaat `gymnasiaste' waard ben.'' Janneke was blij met de Vergiliustekst `Mercurius en Aeneas', want die kende ze goed.

Axel Schiphof uit Berghem over `het gevreesde examendeel': het vertalen: ,,Wat bleek, Jupiter (Zeus) was weer eens vreemd gegaan, en wel met ene Io. Om dit verborgen te houden voor zijn vrouw Juno (Hera) veranderde hij haar maar in een koe. Juist, een kóe! [...] De moraal van dit alles? Latijn is het toppunt van zinloze schoolvakken. Helaas duurde het zes jaar voordat dat bij mij doordrong.''

De volledige verhalen zijn te lezen op www.nrc.nl/scholieren