Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Terrorisme

GroenLinks Kamerlid Karimi in de jaren '80 lid van de Mujahedeen Khalq

Het Tweede Kamerlid Farah Karimi (GroenLinks) was in de jaren tachtig actief binnen de Iraanse oppositiebeweging Mujahedeen Khalq (MKO) een beweging die volgens haar inmiddels is verworden tot een ,,criminele sekte''. De MKO staat op Europese en Amerikaanse lijsten van terroristische organisaties. Deze week publiceerde Karimi haar boek `Het geheim van het vuur' waarin ze schrijft over haar betrokkenheid bij de MKO.

Karimi (1960) sloot zich aan bij de revolutie van ayatollah Khomeiny in Iran (1979). Zij geloofde in een socialistische, revolutionaire interpretatie van de islam. Via haar latere echtgenoot Farrokh werd ze nauw betrokken bij de Mujahedeen Khalq die in een bloedige machtsstrijd tegen het islamitische regime verwikkeld raakte. Na haar vlucht naar Europa in 1983 bleef zij vanuit Duitsland en Frankrijk nog geruime tijd actief voor de MKO. In de zomer van 1986 sneed zij al haar banden met de organisatie door. Sinds 1998 is Karimi lid van de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks.

,,Ik vind dat Farah Karimi zeer openhartig over de MKO schrijft en daar verantwoording over aflegt, en er zeer nadrukkelijk afstand van neemt'', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema. ,,Ze constateert dat het MKO een criminele organisatie is geworden.'' Toen Karimi actief was binnen de MKO, zegt Halsema, stond de beweging niet op een lijst van terroristische organisaties. ,,Ik vind het zeer moedig hoe Farah Karimi over het MKO-verleden schrijft'', verwoordt Hans van Baalen, buitenlandwoordvoerder van de VVD-fractie, de opvatting in de Tweede Kamer. ,,Dat is dapper, dat zouden meer politici moeten doen.''

Enkele fragmenten uit het boek:

,,Na de eerste aanslagen wist ik waartoe ze in staat waren. Toch stelde ik me in hun dienst, gedreven door nieuwsgierigheid en de liefde voor Farrokh. Ik geloofde dat het regime geen andere taal meer verstond dan geweld. Na het meer intellectuele werk kwam ik, eerder uit gebrek aan alternatieven dan uit volle overtuiging, terecht aan de kant van de gewapende strategie. [...]

,,De aanleiding voor de breuk met de organisatie was eigenlijk heel futiel. Maar van binnen kon ik mij niet langer verenigen met de methode van werken. Ik had genoeg van het geïsoleerde leven, ik maakte mij zorgen om Homam (haar zoon, red.) en ik walgde van het instrumentaliseren van mensen, het wegcijferen, de vernederingen en het eindeloze ophemelen van de twee leiders. Mijn hele leven was mij afgenomen. [...]

,,Ik kreeg een papier te ondertekenen waarin stond dat ik geen deel meer uitmaakte van het verzet, dat ik de kracht en de kwaliteit niet meer bezat om de strijd te voeren en dat ik over het werk voor de MKO nooit iets naar buiten zou brengen, en dat de organisatie anders gemachtigd was met me te doen wat ze wilde. Ik dacht geen seconde na en ondertekende het document.''

Farah Karimi zegt, desgevraagd, dat ze niet bang is. ,,In Europa voert de MKO een intensieve lobby om geschrapt te worden van de lijst van terroristische organisaties'', vertelt ze. ,,Als ze mij iets zouden aandoen, is dat het bewijs dat ze een terroristische organisatie zijn.''