Geef signaal dat toekomst nog steeds in Europa ligt

Nederland maakt deel uit van de landen die aan de wieg staan van wat nu de Europese Unie is. Dat is zowel vanuit historisch perspectief als vanuit wat altijd onze toekomstvisie is geweest zeer begrijpelijk, en is van groot belang gebleken voor zowel Nederland als de EU als geheel.

Nu hebben de lidstaten van de EU samen besloten een nieuwe Grondwet in te voeren, die het bestuur van de Unie en de onderlinge samenwerking beter zou moeten maken. Het referendum daarover biedt een goede mogelijkheid om als Nederlanders het signaal af te geven, zowel aan de overige lidstaten als aan de landen buiten de Unie, dat wij onze toekomst nog steeds in Europa zien.

Mits er in de nieuwe Grondwet geen zaken staan die tegen de zo zwaarbevochten fundamentele vrijheden en verworvenheden van de mens ingaan, en die ben ik niet tegengekomen, vind ik dit signaal belangrijker dan hoe die Unie bestuurlijk precies wordt ingericht. Als de regeringen van de lidstaten na uitvoerige en moeilijke onderhandelingen overeenstemming hebben bereikt en hebben besloten dat die Grondwet er zó uit moet zien, moeten we dáár ja tegen zeggen. Dat sommige onderdelen ervan misschien beter iets anders opgesteld hadden kunnen worden, weegt mijns inziens niet op tegen het belang van de Grondwet als geheel en alles waar het voor staat.

    • Henryk Jansen