FNV: verder gaan dan ledenbelang

De vakcentrale FNV moet zich profileren als brede emancipatiebeweging en niet alleen belangen van haar leden behartigen, aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

13