`FNV is er niet alleen voor leden'

De vakcentrale FNV moet zich profileren als een brede emancipatiebeweging en niet alleen de belangen van haar leden behartigen. Dat zei Agnes Jongerius gistermiddag in haar eerste toespraak als voorzitter van de FNV. ,,We zijn natuurlijk belangenbehartiger en dat moeten we blijven. Maar we zijn ook een brede maatschappelijke organisatie die staat voor de verbinding tussen groepen in de samenleving. De verbinding tussen die groepen is denk ik de zwaarste taak die we onszelf opleggen'' zei Jongerius op het vierjaarlijkse congres van de FNV.

De visie van Jongerius contrasteerde met een besluit van het congres gisterochtend. De meerderheid van de FNV-bonden vond juist dat het duidelijker moest worden wat de voordelen zijn van een FNV-lidmaatschap, bijvoorbeeld doordat leden betere arbeidsvoorwaarden zouden krijgen dan werknemers die geen vakbondslid zijn. Een dergelijk onderscheid tussen leden en niet-leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden was tot nu toe taboe. Voor andere onderwerpen werd wel al onderscheid gemaakt. De afgelopen paar jaar is al een aantal sociale plannen afgesproken waarbij bondsleden beter af zijn, bijvoorbeeld omdat de begeleiding naar ander werk beter geregeld is. Ambtenarenvakbond AbvaKabo FNV was tegen het maken van onderscheid, omdat daardoor een tweedeling zou ontstaan die tot `Amerikaanse toestanden' zou leiden.

Jongerius was uiterst kritisch over het CDA, in aanwezigheid van premier Jan Peter Balkenende. Ze vroeg Balkenende aandacht te besteden aan armoede in Nederland, en aan het feit dat het aantal werkende vrouwen afneemt. ,,Kinderopvang moet voor eens en voor altijd duurzaam worden geregeld. Het moet gewoon een basisvoorziening worden'', zei Jongerius.