De website

De website www.onafhankelijkeinformatie.nl wil voorzien in de behoefte aan informatie voor het antwoord op de vraag waar kennelijk veel burgers mee worstelen: Wat ga ik stemmen? De site is totstandgekomen door samenwerking tussen de twaalf bibliotheken van Europe Direct, de Vereniging van Openbare bibliotheken, Expertisecentrum Laurens en de Overijsselse Bibliotheek Dienst.