Coalitie Suriname lijdt zwaar verlies

De regerende coalitie van het Nieuw Front (NF) heeft bij de parlementsverkiezingen in Suriname zwaar verlies geleden. De bundeling van vier partijen onder leiding van president Venetiaan raakte bijna eenderde van haar kiezers kwijt.

Na telling van ruim 85 procent van de stemmen staat het NF op 23 van de 51 zetels in de Nationale Assemblee, een verlies van tien zetels. De Nationaal Democratische Partij (NDP) van voormalig legerleider Bouterse boekte forse winst en heeft 15 van de 51 zetels behaald. Dit is evenwel bij lange na niet genoeg om tot president gekozen te kunnen worden.

Het nieuwe staatshoofd moet door een tweederde meerderheid in de nieuwe Assemblee worden aangewezen. Geen van de kandidaten kan daarop rekenen, ook niet als er samenwerking wordt gezocht met bevriende politieke groeperingen of partijcombinaties.

De Volksalliantie Voor Vooruitgang (VVV) van oud-president Wijdenbosch haalde 6 zetels. De VVV kan Wijdenbosch daardoor niet zelfstandig als staatshoofd kandideren. Daarvoor zijn minimaal 7 zetels nodig.

De verkiezingsuitslag heeft een impasse in de Surinaamse politiek veroorzaakt. De nieuwe president moet een regering samenstellen. Nu er in de Assemblee waarschijnlijk geen steun te vinden is voor een van de nu bekende kandidaten, zal er om een president aan te wijzen een verenigde volksvergadering bijeen moeten worden geroepen. Daarin zitten meer dan 800 vertegenwoordigers van districts- en ressortraden. De uitslag van een stemming in die vergadering, waarbij een normale meerderheid voldoet, is ongewis. De kans bestaat dat een president wordt gekozen die niet genoeg steun heeft in het parlement.

Het NF, bestaande uit de Creoolse NPS, de Hindoestaanse VHP, de Javaanse Pertjajah Luhur en vakbondspartij SPA, kan in ieder geval niet meer alleen doorregeren en zal nog een coalitiepartner moeten zoeken. Omdat samenwerking met zowel de NDP van Bouterse als de VVV van Wijdenbosch door Venetiaan is uitgesloten, zal het NF steun moeten zoeken bij andere partijcombinaties. Daarbij gaat het om de hervormingsbeweging A1 (die 2 of 3 zetels haalde) of de A-Combinatie, een bundeling van partijen uit het binnenland die verrassend vier zetels in de Assemblee verwierf, waaronder een voor voormalig rebellenleider Ronnie Brunswijk.

Politieke analisten geven een dergelijke regering echter geen lang leven omdat die uit veel te veel partijen zal bestaan. Ook is er het risico dat het Nieuw Front, dat in 1986 werd opgericht bij de terugkeer naar de democratie, uit elkaar zal vallen. Met name de Javaanse en/of de Hindoestaanse partij zouden afstand kunnen nemen van Venetiaans NPS. Samenwerking met de NDP is dan niet uitgesloten.

Uit de voorlopige uitslag blijkt dat het NF in verschillende districten zware verliezen heeft geleen. Niet alleen in Paramaribo, ook in het binnenland kreeg de combinatie klappen. Venetiaan is vaak verweten te weinig aandacht te hebben gehad voor het binnenland. De politieke leiders van het NF wilden nog geen reactie geven. De onderhandelingen over de politieke situatie in Suriname beginnen binnen enkele dagen.

    • Joost Oranje