Aparte klas bij taalprobleem

Basisschoolleerlingen met een ernstige taalachterstand worden voortaan in een aparte klas geplaatst. Twintig gemeenten starten volgend schooljaar met deze zogenoemde schakelklassen.

Dit meldt RTL Nieuws, dat het vertrouwelijke rapport hierover van minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) in handen heeft gekregen. Het taalplan wordt morgen in de ministerraad besproken.

Alleen kleuters van laagopgeleide ouders (minder dan vmbo) zullen, voor zij naar school gaan, getoetst worden op hun taalkennis. In oktober debatteerde de Tweede Kamer al over taaltoetsen voor álle kleuters. De Kamer vond toen dat zulke toetsen te duur zijn en bureaucratie in de hand werken. Onderwijskundigen plaatsten vraagtekens bij de kleutertoetsen, omdat het volgens hen onmogelijk is vierjarigen op een betrouwbare manier te toetsen.

In totaal telt Nederland 400.000 leerlingen met een taalachterstand, zowel autochtonen als allochtonen. Alleen kinderen met een zware taalachterstand worden in aparte klassen geplaatst.

Kamerlid Naïma Azough van oppositiepartij GroenLinks denkt dat het voornamelijk om allochtone kinderen zal gaan. Azough: ,,Je krijgt een gesegregeerd klasje binnen de basisschool. Het plan komt nota bene van een kabinet dat zegt integratie belangrijk te vinden.''

In het nieuwe plan staat ook dat scholen in de grote steden geld moeten inleveren. Volgens Van der Hoeven is er extra geld nodig voor plattelandsscholen, waar vooral autochtone achterstandsleerlingen op zitten. Kamerlid Mariëtte Hamer (PvdA): ,,Hier waren we al die tijd bang voor. Vooral de grote steden worden hier de dupe van. Hun rol om achterstanden weg te werken verdwijnt. Voortaan gaat het geld meteen naar de scholen waar leerlingen met een taalachterstand in aparte klassen zitten.''

Kamerlid Fadime Örgü (VVD) vindt het jammer dat in de toekomst de regierol van gemeenten verdwijnt bij het verdelen van achterstandsgelden, maar ze juicht verder het plan toe.